Artikelen

Thailand: De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij

Thailand: De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij

NEDERLANDERS EN BELGEN die minstens 180 dagen per jaar vrolijk en onbezorgd in Thailand wonen zonder dat ze belasting hoeven te betalen, moeten dat per 1 januari in meeste gevallen wel doen. Ook over Nederlandse pensioenen en spaargeld. En over inkomsten uit andere landen. 

Hoewel nog veel onduidelijkheid is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd: Betaald moet er worden. Komend jaar nog niet via het nieuwe belastingverdrag Nederland-Thailand, want dat is – ontdekte Typisch Thailand – met minimaal 1 jaar uitgesteld. In veel gevallen waarschijnlijk wel door een afgekondigde ‘nieuwe interpretatie’ van de Thaise belastingdienst. 

Samen met CEO Rob Hurenkamp van accountant-kantoor Mazars probeert Typisch Thailand de stand van zaken (vrijblijvend) voor je op een rij te zetten. 

THAISE TAX

Zolang het nieuwe verdrag nog niet in gaat, moeten genoemde groepen Nederlanders – en andere buitenlanders – belasting moeten gaan betalen in Thailand. Aan onbelaste inkomsten uit voorgaande jaren, komt per 1 januari een eind. Gaat om alle inkomsten: uit werk, ondernemen, beleggen en sparen. Het is duidelijk. Thailand: De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij

De Thaise fiscus werkt voortaan met een ‘nieuwe interpretatie’ van wat buitenlands inkomen is. In opdracht van het nieuwe kabinet, dat geld nodig heeft voor nakomen verkiezingsbeloften. 

Veel rijke Thai ontlopen belastingen door geld te stallen in landen als Singapore en Hongkong. De nieuwe interpretatie is in eerste instantie voor hen bedoeld, maar automatisch geldt deze ook voor buitenlandse inwoners van Thailand – en dat ben je als je hier 180 dagen woont. 

WAT TE DOEN?

Rob Hurenkamp van accountantskantoor Mazars geeft in overweging gelden voor komend jaar al voor 1 januari naar Thailand over te maken. 

Typisch Thailand adviseert nu al de tering naar de nering te zetten of kosten van toekomstig leven in het Land van de Glimlach (nu misschien Grimlach) opnieuw te berekenen 

LEES VERDER over Thailand: De tijd van belastingvrije onbezorgdheid is voorbij:

>>>>>>

Nederlandse vertaling  info en advies Mazars Thailand over nieuwe belastingregels Thailand: 

Vanaf 2024 wordt buitenlands inkomen belastbaar. Op 15 september 2023 werd instructie nummer Paw. 161/2566 van het Departement van Inkomsten (“DI. Paw. 161”) uitgevaardigd, die een nieuwe interpretatie geeft van de behandeling van de persoonlijke inkomstenbelasting voor in het buitenland verkregen inkomen door een Thaise belastingplichtige onder de Belastingwet (de “Wet”). 

Kort gezegd bepaalt het dat elk inkomen uit een buitenlandse bron verkregen door een Thaise belastingplichtige onderhevig is aan Thaise persoonlijke inkomstenbelasting bij repatriëring naar Thailand, ongeacht het belastingjaar waarin het inkomen wordt ontvangen. De interpretatiewijziging zal van toepassing zijn op belastbaar inkomen dat vanaf 1 januari 2024 naar Thailand wordt gebracht.

DI. Paw. 161 werd uitgevaardigd als nieuwe richtlijn voor ambtenaren van het Departement van Inkomsten bij de interpretatie van artikel 41 van de Wet en overruled de vorige interpretatie. 

Artikel 41 van de Wet bepaalt dat een individu persoonlijke inkomstenbelasting in Thailand moet betalen onder de volgende twee regels:

I. De bronregel: Een belastingplichtige die inkomen verkrijgt uit arbeid, een onderneming die in Thailand wordt uitgeoefend, een onderneming van een in Thailand wonende werkgever, of uit eigendommen in Thailand, moet Thaise persoonlijke inkomstenbelasting betalen over dat inkomen.

II. De residentieregel: Een Thaise belastingplichtige die inkomen verkrijgt uit arbeid of ondernemingsactiviteiten in het buitenland of uit eigendommen in het buitenland, moet belasting betalen in Thailand bij het overbrengen van dat belastbare inkomen naar Thailand. Iemand die zich gedurende 180 dagen of meer in enig belastingjaar in Thailand bevindt, wordt beschouwd als een inwoner van Thailand.

De Wet stelt over het algemeen dat een Thaise belastingplichtige belasting moet betalen over in het buitenland verkregen inkomen dat is verkregen in het voorgaande belastingjaar bij repatriëring naar Thailand. Het Departement van Inkomsten heeft in 1987 (BE2530) een belastingbesluit uitgevaardigd om de voorwaarde te verlengen dat Thailand belasting kan heffen op inkomen uit een buitenlandse bron, namelijk dat het belastbare inkomen in hetzelfde kalenderjaar als het jaar van ontvangst naar Thailand moet worden gebracht (belastingbesluit van het Departement van Inkomsten nr. Gor. Kor. 0802/696 van 1 mei 1987). 

Sindsdien hebben het Departement van Inkomsten en Thaise belastingplichtigen vertrouwd op deze interpretatie dat inkomsten uit het buitenland vrijgesteld zijn van Thaise persoonlijke inkomstenbelasting als het inkomen naar Thailand wordt gebracht.

De nieuwe interpretatie in DI. Paw. 161 zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor Thaise belastingplichtige individuen die inkomen verkrijgen uit arbeid, ondernemingsactiviteiten en eigendommen in het buitenland. 

Bijvoorbeeld, de heer A, een Thaise belastingplichtige, had inkomsten uit de verkoop van aandelen in een Singaporees bedrijf in 2020 en hield de opbrengst, inclusief de meerwaarde, aan in een bankrekening in Singapore. Als de heer A de opbrengst van de meerwaarde in 2024 naar Thailand brengt, moet hij de meerwaarde van de verkoop van Singaporese aandelen opnemen als zijn belastbaar inkomen en persoonlijke inkomstenbelasting betalen voor het kalenderjaar 2024. Als alternatief, als de heer A de opbrengst van de meerwaarde binnen 2023 overmaakt naar zijn bankrekening in Thailand, is de meerwaarde nog steeds vrijgesteld van Thaise persoonlijke inkomstenbelasting volgens de huidige interpretatie.

De nieuwe regel heeft zorgen opgeroepen bij meerdere belanghebbenden, bijvoorbeeld:

• Er zijn zorgen geuit door kleine tot middelgrote individuele investeerders die beleggen in buitenlandse aandelen. Een punt dat wordt aangekaart, is dat het oneerlijk lijkt voor investeerders die beleggen in buitenlandse aandelen als de meerwaarde onderworpen zal zijn aan Thaise persoonlijke inkomstenbelasting tegen progressieve tarieven, terwijl de meerwaarde van het handelen in Thaise aandelen via de Beurs van Thailand belastingvrij is.

• Expats die in Thailand wonen, hebben ook zorgen geuit over onduidelijke belastingvoorwaarden voor belastbaar in het buitenland verkregen inkomen. Een punt dat wordt aangekaart, is of het pensioenfonds dat ze ontvangen van de overheid van hun thuisland ook wordt belast bij overmaking naar Thailand. 

Volgens de nieuwe interpretatie zal het pensioenfonds waarschijnlijk worden beschouwd als inkomen uit een buitenlandse bron dat belastbaar is als het gerelateerd is aan de arbeid of ondernemingsactiviteiten van de belastingplichtige in het buitenland. Daarom zal het pensioen belastbaar zijn in het jaar waarin de expat inkomen naar Thailand overmaakt.

• Een kwestie die duidelijkheid behoeft, is of uitgaven in Thailand van inkomsten die worden aangehouden op een bankrekening in het buitenland via e-banking of debetkaarten zullen worden beschouwd als inkomensovermaking naar Thailand en dus belastbaar in Thailand. 

Als dit punt van veronderstelde inkomensovermaking nog steeds onduidelijk is, zal dit uiteindelijk gevolgen hebben voor de economie van Thailand, omdat buitenlanders voorzichtig zullen zijn met het meebrengen van geld om in Thailand uit te geven.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat de last voor de belastingbetaler bij het verstrekken van bewijs voor belastingkrediet van buitenlandse belasting relevant is. 

Waar de Thaise binnenlandse wet nog steeds zwijgt over een belastingkrediet van buitenlandse belasting dat beschikbaar is voor individuele belastingbetalers onder deze omstandigheid, kan een bepaling in dubbelbelastingverdragen verlichting bieden voor eventuele dubbele belastingen. De voorwaarden, methodologieën en documenten ter ondersteuning van de claim zijn echter nog steeds onduidelijk.

Volgens het Ministerie van Financiën zal het meningen verzamelen van belanghebbenden die worden beïnvloed door de nieuwe regel en richtlijnen uitgeven om meer duidelijkheid te verschaffen. Het plan omvat een wijziging van het aangifteformulier voor de persoonlijke inkomstenbelasting om de claim voor buitenlandse belastingkredieten te vergemakkelijken.

Gedurende de periode van onduidelijkheid raden we Thaise belastingplichtigen die in Thailand wonen aan om hun inkomsten uit een buitenlandse bron die in een offshore bankrekening is aangehouden te beoordelen en te overwegen dergelijke inkomsten vóór december 2023 naar Thailand over te brengen.

Belastingupdate – september 2023

Originele tekst in Engels op Mazars-site: https://www.mazars.co.th/content/download/1167166/59535831/version//file/Technical-update-September-2023.pdf