Artikelen

Uitstel belastingverdrag Nederland-Thailand, wel nieuwe thaise tax

Uitstel belastingverdrag Nederland-Thailand
NEDERLANDERS IN THAILAND BETALEN VANAF 1 JANUARI NOG GEEN NEDERLANDSE BELASTING over inkomen – inclusief pensioen – uit hun vaderland.Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Thailand gaat – anders dan verwacht en soms gevreesd – nog niet in per komende 1 januari. Ook niet later per terugwerkende kracht, wat daarover op social media ook is gespeculeerd. Wel komt er een nieuwe Thaise tax-maatregel. Daar gaan we halverwege dit artikel op inDat blijkt uit duidelijke antwoorden op vragen van Typisch Thailand aan ambassadeur Remco van Wijngaarden. Hij raadpleegde daartoe het Ministerie van Financiën in Den Haag, dat enige tijd nodig had om voor Typisch Thailand de stand van zaken te bepalen.AMBTELIJK AKKOORDAmbassadeur Van Wijngaarde schriftelijk aan Typisch Thailand:‘Op dit moment is alleen sprake van een ambtelijk akkoord tussen Nederland en Thailand. Voordat het nieuwe belastingverdrag in werking treedt en van toepassing wordt, moet het nog worden ondertekend en moeten beide landen de nationale goedkeuringsprocedure doorlopen. Voor Nederland houdt dat onder meer in dat de Staten-Generaal goedkeuring dient te verlenen, waarna het verdrag door Nederland kan worden geratificeerd. Gelet op de lengte van de Nederlandse goedkeuringsprocedure zal het nieuwe belastingverdrag per 1 januari 2024 inwerkingtreden noch van toepassing worden.’ TIJDPAD ONDUIDELIJKDuidelijkheid ontstaat volgens de ambassadeur pas bij ondertekening door beide landen. ‘Dan zullen in Thailand en Nederland alle nodige maatregelen worden genomen. Kijkend naar eerdere verdragen, is ingangsdatum altijd 1 januari. Mocht dat toch anders zijn, wordt dat tijdig gecommuniceerd’ Dat is ook het moment dat de ambassade de Nederlandse gemeenschap zal informeren. Dit op basis van een nieuwsbericht van Financiën  dat bij ondertekening verschijnt op de website van de Rijksoverheid. Ambassade en ministerie gaan niet in op vragen over de reden van de vertraging. De Nederlandse gemeenschap ging eerder uit van 1 januari 2023 en nu van 1 januari 2024. Feit is volgens hen dat Thailand geen uitsluitsel geeft over het tijdpad.THAISE TAXVolgens huidige verdrag betalen Nederlanders in Thailand belasting over hun Nederlandse inkomen. Die Thaise belasting is fors lager dan de Nederlandse.In veel gevallen betalen Nederlanders in Thailand nog geen belasting, omdat deze alleen wordt geheven over overgemaakt geld in het belastingjaar. Dat gaat per 1 januari 2024 veranderen.
CEO Rob Hurenkamp van accountantsbureau Mazars Thailand krijgt eind 2023 veel vragen over de precieze gang van zaken. ‘Tot nu toe hief Thailand alleen belasting over vanuit buitenland gestorte inkomsten verkregen in het betreffende belastingjaar. Eerder vergaarde inkomsten werden beschouwd als niet te belasten spaargeld. Daaraan komt een eind: Over alle overgemaakte inkomsten van Thai en buitenlanders die hier 180 dagen of meer per jaar wonen, moet belasting worden betaald’

Waarom? 

‘Waarschijnlijk dat Thailand zo wil voorkomen dat het op de internationale lijst komt van landen die belastingontduiking mogelijk maken. Die overweging is belangrijker dan de verwachte  extra inkomsten’

Wat nu te doen?

‘Eerder advies was om nog voor ingang van de nieuwe regeling geld over te maken naar Thailand. Dat is nog steeds optie. Maar 20 november werd duidelijk dat de belastingheffing niet geldt voor tegoeden die voor 1 januari aanstaande zijn opgebouwd. Die kun je dus komende jaar, maar ook daarna, onbelast over maken. Je moet tzt wel kunnen bewijzen dat het eerder vergaard inkomen is. Hoe is nog niet duidelijk. Maar advies is in elk geval om bankafschriften te bewaren. Samengevat: De regeling gaat in over geld dat per 1 januari ‘24 wordt verdiend’ 

Dubbel belasting betalen?

‘Veel vragen zijn er over mogelijkheid dat je bijvoorbeeld over zuur verdiende pensioen nu dubbel belasting moet betalen. Nederland wil zelf heffen, blijkt uit uitgestelde nieuwe belastingverdrag met Thailand. Nu Thailand z’n beleid aanpast, zal Nederland voorkomen van dubbele belasting moeten  uitonderhandelen’

Hoe regel je alles? 

‘In Thailand moet je je aanmelden als belastingplichtige. In het verleden werd je buitenlander zonder Thais inkomen bij loket vaak weggestuurd. Dat zal nu veranderen. Want per 1 januari 2025 moeten over ‘24 ook degenen aangifte doen die nu geen belasting betalen. Voor die tijd is wel goede info nodig. Over aftrekposten bijvoorbeeld. De site van de belastingdienst is nu alleen in het Thais’

Typisch Thailand houdt je – ism Mazars – op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen via Facebook: Typisch Thailand Telex. 

Lees ons eerdere verhaal over belastingverdrag Nederland-Thailand hier: https://typischthailand.com/uitstel-belastingverdrag-nederland-thailand/

Website Mazars: https://www.mazars.co.th/