Artikelen

Ambassadeur Van Wijngaarden over een ambassade in crisistijd

AMBASSADOR REMCO VAN WIJNGAARDEN OVER EEN AMBASSADE IN CRISISTIJD– WE WILLEN COVID-19 zo snel mogelijk vergeten. Juist ook in Thailand. We wonen en werken niet voor niets in het Land van de Glimlach. Onze interview-serie ‘Hoe gaat het in Thailand?’ bewijst: We staan na de crisis weer positief in het leven. En zijn toekomstgericht.Toch sijpelt nog onbehagen door. Over de Nederlandse ambassade in crisistijd. Men voelde onvoldoende steun. Vragen bleven onbeantwoord. En toenmalige ambassadeur Kees Rade weigerde op zoek te gaan naar vaccins voor oudere landgenoten. Andere ambassadeurs in Bangkok deden dat wel. Met succes.Typisch Thailand stelt het op prijs dat ambassadeur Remco van Wijngaarden, sinds 2021 opvolger van Rade, voor het eerst publiekelijk wil reflecteren op die tijd.In dit interview kijken we samen met hem terug. En, net als onze landgenoten, vooral vooruit.

Ambassadeur Remco van Wijngaarden over een ambassade in crisistijd.ANDERE AMBASSADES GINGEN VERDEROm met de deur in huis te vallen: Officiële evaluaties zijn er niet. En ambassadeur Remco van Wijngaarden wil – begrijpelijk – geen persoonlijk oordeel vellen over wat de ambassade onder zijn voorganger Kees Rade tijdens de Covid-crisis ‘goed heeft gedaan en wat beter had gekund’.Maar hij benadrukt wel dat door de ambassade wat betreft vaccinatie voor landgenoten het crisisbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gevolgd:‘Het Nederlandse crisisbeleid wordt centraal bepaald. Ook wat betreft vaccineren van landgenoten in het buitenland. Ambassades gaan niet over het beleid. Maar ze zijn binnen de Haagse kaders wel verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het crisisplan.’‘Inzet was dat Nederlanders in het buitenland vaccins moesten krijgen via lokale instanties. Waar vaccinatie voor buitenlanders langzaam op gang kwam, is aangedrongen op versnelling. Waar buitenlanders anders dan eigen bevolking geen vaccins kregen, is aangedrongen op gelijke behandeling. Zo ook in Thailand.’Die gelijke behandeling bleef lang uit. En de ambassadeur erkent dat veel ambassades in Bangkok, waaronder de Belgische, daarom verder gingen. Met succes zochten ze naar mogelijkheden om met name oudere landgenoten vaccinatie aan te bieden.‘De inzet van ambassades was inderdaad verschillend. En het is logisch dat expats de inzet van ambassades vergelijken.’‘Of het Nederlandse vaccinatiebeleid in de toekomst in vergelijkbare situaties anders zal zijn, moet het kabinet bepalen. Maar Corona moet op dit vlak zeker leiden tot meer EU-afstemming. Al blijft de zorg voor eigen burgers in het buitenland een nationale competentie onder regie van Den Haag.’VOORTAAN ANTWOORD OP VRAGENTijdens het eerste crisisjaar hadden Nederlanders kritiek op gebrekkige communicatie en achterwege blijven van antwoord op dringende vragen. Daar waar de Belgische ambassadeur live op Facebook in gesprek ging met landgenoten, meldde Nederland op de eigen Facebook-pagina te druk te zijn om vragen te beantwoorden.Remco van Wijngaarden: ‘Natuurlijk is crisiscommunicatie enorm belangrijk, waarbij de ambassadeur zelf altijd aan de lat moet staan. Daar moeten we als ambassade vol op inzetten. Via de verschillende kanalen die we daarvoor hebben. Ook op Facebook moeten relevante vragen antwoorden krijgen of worden doorverwezen.’Hij tekent daarbij aan dat de ambassade nu meer capaciteit heeft voor communicatie, dan tijdens de crisis:‘Tijdens kabinetten Rutte 1 en 2 zijn op ambassades wereldwijd functies wegbezuinigd. In Bangkok verdween een ambassadesecretaris, die ook communicatie deed. Later dit jaar mogen we deze bezuiniging terugdraaien. We hebben bovendien geïnvesteerd in een inmiddels aangetreden communicatiemedewerker. Het belang van communicatie en digitale media behoeft een aparte functie.’CRISISPLAN NIET OPENBAARMeer afstemming over vaccinaties. Meer aandacht voor communicatie. Het lijkt het resultaat van een evaluatie. Bijvoorbeeld afgelopen juli bij de laatste actualisering van het lokale crisisplan, dat ter akkoord is voorgelegd aan Den Haag.Maar de ambassadeur laat weten dat daarbij Covid-ervaringen niet aan de orde zijn geweest. ‘Er heeft geen aparte evaluatie met conclusies van de crisisinzet van de ambassade in Bangkok plaatsgevonden.’Over de inhoud van het crisisplan zelf wil de ambassadeur verder niets kwijt, hoewel mogelijk relevant voor Nederlanders in Thailand bij een volgende crisis: ‘Onze crisisplannen zijn intern en vertrouwelijk’Bovendien meldt hij dat het landelijk Covid-rapport van de Onderzoeksraad in het geheel niet in gaat op functioneren van ambassades. En dat onderzoek van Buitenlandse Zaken zelf zich niet richt op specifieke ambassades.BELANGRIJKE ROL AMBASSADEOp de vraag wat de ambassade in Bangkok tijdens Covid ‘goed heeft gedaan en wat beter had gekund’, komt dus geen formeel antwoord.Maar ambassadeur Remco van Wijngaarden benadrukt wel de goede intenties:‘Covid was voor veel Nederlanders in Thailand een zware tijd. Met impact op zowel fysieke als mentale gezondheid. Vaak ook op bestaanszekerheid. Mijn team en ik zijn ons bewust van de belangrijke rol die de ambassade tijdens zo’n crisis heeft voor landgenoten’AMBASSADEUR REMCO VAN WIJNGAARDEN OVER EEN AMBASSADE IN CRISISTIJD – INFO:> In 3 artikelen van onze serie ‘Hoe gaat het in Thailand’ komt Covid-aanpak Nederlandse ambassade aan de orde:~ Gesprek Belgisch ambassadeur Sibille de Cartier ~ Gesprek directeur Hans van den Born van Netherland Thai Chamber of Commerce NTCC ~ Terugblik op de serie door Jos Campman

> Wie Remco van Wijngaarden is? Dat lees je hier Hier staat alle 25 gesprekken met Nederlanders en Belgen in serie ‘Hoe gaat het in Thailand?’ > De serie is mede mogelijk gemaakt door Netherlands Thai Chamber of Commerce NTCC> Volg Typisch Thailand voor opmerkelijke berichten over Thailand op Facebook