Artikelen

Moderne kunst in Bangkok: Vrolijk, met humor en cute

MODERNE KUNST IN BANGKOK
(For ENGLISH scroll down)

‘DE NIEUWE GENERATIE THAISE KUNSTLIEFHEBBERS houdt van figuratieve kunst. Met vrolijke kleuren. Een beetje humor. En het moet vooral ook cute zijn. Schattig dus. Het is de gemene deler van het werk dat we in Bangkok laten zien. Dat zit wel goed, dus. Al zoeken we soms het randje op: Benieuwd naar de reactie van Thai op kunst waarin opgezette dieren zijn verwerkt’

Nederlanders reageerden eerder bij vergelijkbaar werk aarzelend, herinnert eigenaar Robbert van Ham van de Amsterdamse galerie Jaski zich. ‘Vooral over een gekruisigde ijsbeer. Kan dat nou wel? Is dat wel ethisch? Totdat gerenommeerde musea de stukken tentoonstelden. Toen was het goed’

Het zal voor Thai eerder cute dan confronterend zijn, constateert Typisch Thailand bij een voorbezichtiging. Dat geldt het haasje, het konijn en al helemaal de twee reetjes, die – hoe toepasselijk hier – als een Siamese tweeling in elkaar zijn geschoven.

KUNSTENAARS MET WACHTLIJSTEN

‘The best of Jaski’ is de eerste overzichtstentoonstelling in Bangkok van 12 internationale kunstenaars – uit onder ander Nederland, België, USA en Japan – die samenwerken met de Amsterdamse galerie. De prijs van de 23 schilderijen, collages en sculpturen varieert van 3000 tot 40.000 euro.

‘Verkopen is het probleem niet’, zegt Robbert. ‘Voor sommige van onze kunstenaars bestaan zelfs wachtlijsten. Voor deze show hebben we werk gereserveerd. We willen de Thai laten zien waar we goed in zijn. Het is vooral een kennismaking. Als die positief is, is de show geslaagd’

BANGKOK: OPMARS MODERNE KUNST

Robbert van Ham woont sinds kort in Bangkok. Omdat hij van die stad houdt. Omdat het een goede uitvalsbasis is naar al jaren kunst-minded steden als Hongkong, Singapore en Tokio. Maar vooral omdat kunst in Bangkok een opmars maakt – en daar wil hij graag bij zijn.

‘De oudere generatie Thaise kunstliefhebbers houdt van schilderijen met heilige bomen, boeddha-motieven en dorpsgezichten. Maar de nieuwe generatie studeerde in het buitenland, heeft een andere relatie met kunst en volgt graag de ontwikkelingen op dat gebied. Dat zijn mijn potentiële klanten’

Zo’n 20 jaar geleden kende Bangkok 5 goede galleries voor moderne kunst, weet Robbert. ‘Nu zijn dat er 85. Steeds meer grote bedrijven investeren in kunst of staan daar open voor. Zie ook hoe de kunstbiënnale blijft groeien. Bangkok is geweldig!’

> The best of Jaski – One Wall Art Foundation, 9e verdieping Siam Motors Building (BTS National Stadium)  – Van 16 september tot 4 november – Openingsbezichtiging vrijdag 15 september van 17 tot 20 uur

> Voor voor opmerkelijk Thais nieuws met berichten uit de NL-gemeenschap in Thailand volg je onze Facebook-groep Typisch Thailand Telex

> Typisch Thailand is mediapartner van Photoproject Urban Cycling Bangkok van de Nederlandse ambassade en fotograaf Kars Tuinder. Lees hier interview met Nederlandse ambassadeur Remco van Wijngaarden

IN ENGLISH

> Photo: Joyful, humorous, cute and sometimes edgy – Bangkok gets introduced to the art of Amsterdam gallery owner Robbert van Ham

“THE NEW GENERATION OF THAI ART ENTHUSIASTS favors figurative art. With cheerful colours. A touch of humor. And, above all, cuteness. It’s the common thread in the artwork we showcase in Bangkok. It seems to resonate well. Although at times we push the boundaries. I’m curious about the Thai reaction to art incorporating taxidermy animals.’

Dutch audiences initially hesitated when faced with similar works,” recalls owner Robbert van Ham from the Amsterdam gallery Jaski “Especially concerning a crucified polar bear. Can this be appropriate? Is it ethical? Until renowned museums exhibited these pieces. Then, it was accepted.”

For Thais it will likely come across as cute, rather than confrontational – as observed by Typisch Thailand during a preview. This applies to the bunny, the rabbit and especially the two fawns, which are ingeniously intertwined like Siamese twins.

ARTISTS WITH WAITLISTS

‘The best of Jaski’ is the first comprehensive exhibition in Bangkok featuring 12 international artists – from Belgium en The Netherlands to the USA, and Japan – collaborating with the Amsterdam gallery. The prices of the 23 paintings, collages, and sculptures range from 3,000 to 40,000 euros.

“Selling is not the issue,” says Robbert. “Some of our artists have waiting lists. For this show we’ve reserved work. We want to show the Thais what we excel at. It’s primarily an introduction. If the response is positive, the show is a success.”

BANGKOK: RISE OF MODERN ART

Robbert van Ham has recently moved to Bangkok because he loves the city. It serves as an excellent hub to art-minded cities like Hong Kong, Singapore, and Tokyo. However his main motivation is the burgeoning art scene in Bangkok – he wants to be a part of it.

“The older generation of Thai art enthusiasts prefers paintings with sacred trees, Buddha motifs, and village scenes. But the new generation studied abroad, has a different relationship with art and eagerly follows developments in the field. These are my potential customers.”

About 20 years ago, Bangkok had only 5 reputable galleries for modern art, according to Robbert. “Now, there are 85. More and more large companies are investing in art or are open to it. Just  look at how the art biennial keeps growing. Bangkok, it’s fantastic‘

> The best of Jaski’ – One Wall Art Foundation, 9th floor Siam Motors Building (BTS National Stadium) – From September 16 to November 4 – Opening reception on Friday, September 15, from 5 pm to 8 pm.

> Typisch Thailand is mediapartner of the Photoproject Urban Cycling Bangkok fro the Dutch embassy. Read our interview with ambassador Remco van Wijngaarden