Artikelen

PHOTOPROJECT URBAN CYCLING BANGKOK – 2

PHOTOPROJECT URBAN CYCLING BANGKOK – 2

> For English scroll down 

OP DE FOTO 2 VAN DE 10 SCHOLIEREN EN STUDENTEN die met fraaie foto’s ‘fietsen op zijn Hollands’ in Bangkok gaan promoten. We komen Garfield (links) en Phat, beiden 17 jaar, tegen op een hete zondag in Lumpini-park. Bij een met lege flessen beladen dienstfiets van parkbeheer. 

Phat schiet enkele foto’s van het onder een reclame-parasol geparkeerde rijwiel – de bijbehorende ambtenaar verpoost verderop in de schaduw van een boom. 

Misschien zien we het rijwiel terug op de foto-expositie eind november. De studenten tonen daar hun 2 beste foto’s, met elkaar uit te kiezen tijdens een sessie op de ambassade.

EVEN VOORSTELLEN: GARFIELD EN PHAT

Garfield en Phat zitten in het laatste jaar van de middelbare school. Ze zijn de jongsten van de 10 geselecteerde jongeren voor het Photoproject Urban Cycling Bangkok, een initiatief van fotograaf Kars Tuinder en de Nederlandse ambassade. Met Typisch Thailand als mediapartner 

> Phat: Zoon uroloog met eigen kliniek in Ayuthaya, die voor hem kamer huurde nabij goede school in Bangkok. Toekomst: Iets in de kunsten (‘geen dokter; omgaan met ziekte en dood is te zwaar’). Vervoer: Lopen, BTS-Skytrain. 

> Garfield: ‘Biljartende vader wilde me Snooker noemen, maar moeder drukte gelukkig Garfield door’), woont samen met grote familie aan rand  Bangkok. Toekomst: Misschien foto-journalist. Vervoer: Oma kocht scootertje voor naar school 

DIT IS EEN KANS VAN 1 OP 10.000

Garfield en Phat noemen het project een geweldige kans.

‘Een kans van 1 op 10.000 zelfs’, zegt Phat, voor wie fotografie straks een leuke en belangrijke vaardigheid bij een universitaire kunst-opleiding. ‘We worden getraind door twee zeer ervaren fotografen. Ik bedoel: Kars! En Ekkarat, van National Geographic!’

‘Deze training zou ik zelf niet kunnen betalen’, vult Garfield aan, die denkt aan een bestaan als foto-journalist. ‘Voor de universiteit heb ik een sponsor nodig. Die vind ik niet. Door deze workshop leer ik veel, die ik ervaring op en leg ik contacten. Daarmee kan ik straks in de praktijk aan de slag kan.’ 

FIETS-PROMOTIE MET KANTTEKENING 

Phat en Garfield steunen van harte het promoten van fietsen in Bangkok. Goed tegen files en overvolle skytrain; goed voor milieu en gezondheid.

Maar, plaatsen ze beiden als kanttekening, makkelijk zal het niet zijn om de Thaise hoofdstad te voorzien van een fietspad-netwerk voor woon/werk-verkeer. 

‘Dat is voor het stadsbestuur een enorme opgave’, stelt Phat. ‘Alleen als men echt wil, kan het lukken. Moet het lukken. Want fietsen op de grote weg is in Bangkok veel te gevaarlijk’

‘Zonder een fietspaden-net wordt het niets’ vindt ook Garfield. ‘Maar de vraag is of de stad daarin wil investeren zolang ook andere problemen nog niet zijn opgelost. Armoede. Lage salarissen van de middenklasse. Overstromingen’

INFO

> Ambassadeur Remco van Wijngaarden wil Bangkok de fiets op helpen: https://typischthailand.com/nederlandse-ambassadeur-wil-bangkok-de-fiets-op-helpen/

> Lees hier aflevering 1 met Kars Tuinder: https://typischthailand.com/photoproject-urban-cycling-bangkok-1/

> Volg voor opmerkelijke Thaise berichten onze Facebook-groep Typisch Thailand Telex

>>>

IN ENGLISH (by Chat-CPT):

PHOTOPROJECT URBAN CYCLING BANGKOK

I’m the photo you see 2 out of the 10 students who will promote ‘Dutch-style cycling’ in Bangkok with beautiful photos. We encounter Garfield (left) and Phat, both 17 years old, on a hot Sunday in Lumpini Park, next to a park-service bike loaded with empty bottles.

Phat takes some photos of the parked bicycle under a parasol, while his owner rests in the shade of a tree nearby. 

Perhaps we will see the bicycle again at the photo exhibition in late November at China Town’s Photohostel & Photocafé. The students will showcase their 2 best photos, selected during a session at the embassy.

LET US INTRODUCE: GARFIELD AND PHAT

Garfield and Phat are in their final year of high school. They are the youngest among the 10 selected youths for the Photoproject Urban Cycling Bangkok, an initiative by photographer Kars Tuinder and the Dutch embassy, with the support of Typisch Thailand as a media partner.

Let’s introduce them briefly:

> Phat: Son of a urologist with his own clinic in Ayuthaya, who rented a room near a good school in Bangkok for him. Future plans: Something in the arts (“not a doctor; dealing with illness and death is too heavy”). Transportation: Walking, BTS Skytrain.

> Garfield: “My billiard-playing father wanted to name me Snooker, but luckily my mother insisted on Garfield,” he says. He lives with his large family on the outskirts of Bangkok. Future plans: Maybe a photojournalist. Transportation: Grandma bought a scooter for school.

THIS IS A 1 IN 10,000 CHANCE

Garfield and Phat consider the project a fantastic opportunity.

“Even a 1 in 10,000 chance,” says Phat, who sees photography as a fun and essential skill for his future in a general university arts program. “We are being trained by two highly experienced photographers. I mean, Kars! And Ekkarat from National Geographic!”

“I couldn’t afford this training on my own,” Garfield adds, as he has recently been thinking about a career as a photojournalist. “I’ll need a sponsor for university, and I don’t think I’ll find one. Thanks to this workshop, I can still learn a lot, gain experience, and make contacts so that I can work in the field.”

PROMOTING CYCLING WITH A CAVEAT

Phat and Garfield wholeheartedly support promoting cycling in Bangkok. It’s good for reducing traffic congestion and overcrowded Skytrains, as well as beneficial for the environment and health.

However, they both point out that it won’t be easy to establish a bike path network for commuting in the Thai capital.

“It will be a huge task for the city government,” says Phat. “But if they really want it, it can happen. It must happen because cycling on the main roads in Bangkok is far too dangerous.”

“Without a network of bike lanes, it won’t work,” 

Garfield agrees. “But the question is whether the city is willing to invest in that while other problems, like poverty, low middle-class salaries, and flooding, remain unresolved.”

INFO

> Read episode3  with Ambassador Remco van Wijngaarden: https://typischthailand.com/nederlandse-ambassadeur-wil-bangkok-de-fiets-op-helpen/

> Read episode 1 with Kars Tuinder here: https://typischthailand.com/photoproject-urban-cycling-bangkok-1/