Artikelen

Corona: Waarschuwing advies dokter

Corona: Waarschuwing advies dokter

(UPDATES ONDERIN:  1) reactie ambassade, 2) oproep ambassadeur

GA NIET AF OP HET ADVIES VAN HUISARTSEN ALS MAARTEN VASBINDER, die op ‘Thailandblog’ vaccinatie tegen COVID-19 afwijst en ‘goede medicijnen’ aanbeveelt. Dat stellen het Nederlands Genootschap van Huisartsen en de Inspectie van de Volksgezondheid vandaag indirect in het AD. Het Genootschap tegen Kwakzalverij sluit zich hier bij aan.

De bloggende Vasbinder – wonend op het Thaise platteland en eerder vooral in Spanje actief als huisarts en in de Vrijmetselarij – reageerde gisteren op een dringend verzoek van een naar eigen zeggen zeer bezorgde 81-jarige Nederlander in Bangkok, die al bijna 30 jaar in Thailand woont. Deze vraagt of ‘de dokter’ weet hoe hij snel aan een vaccin kan komen.

Vasbinder ontraadt de oude man een vaccin: ‘Ik doe niet mee aan dit experiment!’ Tegelijkertijd adviseert hij gebruik van ‘goede medicijnen’, die volgens deskundigen niet bewezen werken of en mogelijk schadelijk zijn. Het gaat om het oude antimalaria-middel Hydroxychloroquine en het anti-schurftgoedje Ivermectime.

Vasbinder sluit zich met zijn ideeën aan bij een omstreden groepje huisartsen in
Zuid Limburg. De Inspectie Gezondheidszorg  stelt een onderzoek naar hen in.

Typisch Thailand is er niet voor om posts op andere sites, groepen, pagina’s en blogs over Thailand te corrigeren. We hadden wel op persoonlijke titel een opmerking willen plaatsen op Thailandblog. Maar Vasbinder schrijft dat ie niet op kritiek zal reageren (‘want er zijn er onder de lezers niet veel die evenveel van dit onderwerp afweten als ik’) en de redactie van Thailandblog heeft de reactiemogelijkheid uitgezet.

Met alle respect voor Vasbinder en Thailandblog leek het ons goed bij deze toch ook de reactie van deskundige instanties te melden. Vooral ook omdat we weten dat veel oudere Nederlanders het Nederlandse nieuws minder goed volgen en mogelijk op het verkeerde been worden gezet – met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

UPDATE 1: DE NEDERLANDSE AMBASSADE in Bangkok gaat ervan uit dat Nederlanders in Thailand zich goed laten informeren over ‘noodzaak en veiligheid’ van goedgekeurde vaccins tegen Covid-19. Tweede man Thomas van Leeuwen zegt dat tegen Typisch Thailand na vragen over omstreden uitspraken van oud-huisarts Vasbinder (foto) in zijn rubriek op ‘Thailandblog’.

Vasbinder liet weten niet mee te doen aan ‘het vaccinatie-experiment’ en stelt dat Covid-19 krijgen geen probleem is, omdat er goede medicijnen zouden zijn. Hij reageerde aldus op een bezorgde 80-jarige Nederlander, die vroeg waar hij in Thailand een vaccinatie kan krijgen. Behalve kritiek kreeg hij op social media ook bijval voor zijn opvattingen.

De oud-huisarts – die praktiseerde in Spanje en nu in de Thaise Isan woont – weigert te reageren op kritiek op zijn advies, ‘omdat er weinig mensen zullen zijn die over dit onderwerp evenveel of zelfs meer zullen weten dan ik’. De redactie van de blog gaf lezers daartoe ook geen mogelijkheid, omdat de reactie-functie werd uitgezet.

De ambassade verwijst naar websites van Rijksoverheid en RIVM met ‘uitvoerige en goed toegankelijke voorlichting over door het Europees Medicijn Agentschap (ENA) goedgekeurde vaccins.

Van Leeuwen begrijpt de zorgen van vragenstellers – waaronder Typisch Thailand – en zegt deze ook serieus te nemen. ‘Maar de ambassade kan niet publiekelijk reageren op alle meningen op internet die afwijken van informatie van het EMA.’

Hij wil ‘op dit moment’ ook niet reageren op de vraag of de opvattingen van de Thailandblog-arts gevolgen hebben voor de medewerking van ambassadeur Rade aan hetzelfde blog.

De Inspectie Gezondheidszorg stelt juist op dit moment een onderzoek in naar huisartsen in Limburg, die het zelfde advies geven als Vasbinder. Ze wordt daarbij gesteund door het Genootschap van Huisartsen en de Vereniging tegen kwakzalverij.

 

 

UPDATE 2: NL-AMBASSADEUR KEES RADE roept Nederlanders in Thailand nadrukkelijk op om
bij vragen over Covid-vaccinatie de site van de Rijksoverheid te raadplegen.

Hij doet dat in zijn maandelijks agenda-overzicht op ‘Thailandblog’. Op die site adviseerde oud-huisarts/columnist Maarten Vasbinder eerder een Nederlandse 80-plusser om te overwegen zich biet te laten vaccineren. Hij suggereerde bij besmetting bepaalde medicijnen te slikken. Columnist en redactie accepteerden geen daarop kritische reacties.

Typisch Thailand signaleerde dat deskundigen dit soort adviezen bekeken. Zo waarschuwen Gezondheidsinspectie, Genootschap van Huisartsen en Vereniging tegen Kwakzalverij voor praktijken van enkele Limburgse artsen, die dezelfde medicijnen voorschrijven.

De ambassadeur: ‘Een ieder is vrij over vaccinaties mee te praten. Maar vanuit de ambassade willen we een ieder aanraden om bij vragen altijd de officiële website van de Rijksoverheid te raadplegen.’

ailand via onze Faceboekgroep Typisch Thailand Telex